domingo, 2 de junio de 2013

LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT O DE LA IGNORÀNCIA ( II )

La informació és massa i no sabem com filtrar-la pel que paradoxalment som al mateix temps més savis i més ignorants (per exemple quants descobriments importants per a la humanitat s'han fet de forma casual, rajos X, penicilina, microones, etc.). A més és tal la velocitat que cada vegada tenim menys temps per assimilar-la, és a dir, és més fàcil avui en dia emetre grans quantitats d'informació, però la tecnologia que ho ha fet possible ha anat més veloç que l'evolució de la nostra capacitat per absorbir-la (el nostre problema no és la ignorància, sinó l'excés d'informació, que causa confusió. Estem molt informats però no ben orientats. Vivim en un entorn d'informació que cal saber separar entre les escombraries i la bona informació).


Les ‘societats del coneixement’ es distingeixen per posar a la disposició de cada vegada més actors, noves i més àmplies opcions d'acció, i al mateix temps per la creixent posada en dubte de les estructures d'acció generalitzades i homogeneïtzades, per això s'erosionen les estructures reguladores de forma més ràpida i aquest tipus de societat està caracteritzada pel desenvolupament de noves regles. La paradoxa és que les ‘societats del coneixement’ guanyen en estabilitat, però també en inseguretat i fragilitat.

A nivell d'individu aquest perdrà el seu valor (per exemple: fa deu anys una persona amb talent era molt valorada avui, mitjançant l'ordinador,  tablet o inclòs del mòbil es pot accedir a tot el coneixement del món) per això vivim en una societat més intel·ligent que nosaltres com a individus. Estem envoltats de màquines i d'experts en els quals cal confiar ja que hi ha certs processos diaris que només controlen ells, això implica que estem manipulats per un coneixement que no hem adquirit amb la nostra experiència. Ha augmentat el volum de saber que es consumeix però que no s'entén. Per comprendre aquesta relació entre individu i Societat Bourdieu proposa una sèrie d’estratègies a la dicotonomía a partir de la qual s'ha construït una bona part de les teories sociològiques: “societat/individu”, “estructures/pràctiques”, “objectivisme/subjectivisme”, en aquest context, Bourdieu ensenya que la cerca de “solucions” a les paradoxes derivades d'una lògica bivalent no fa sinó reproduir els principis bàsics de la lògica de dos valors. [ NOTA 1 ]

Per acabar i com una de les moltes paradoxes que es produeixen en aquesta societat del coneixement o de la informació, es la que s’està donant en el nostre país amb la nostra llengua que queda relegada no solament pel castellà, sinó per un idioma imposat pel capitalisme: l’ingles.  Aquesta llengua ha acabat per absorbir i fer desaparèixer idiomes arreu del món.

[ NOTA 1 ] [...] Para Bourdieu “una ciencia adecuada de la sociedad debe abarcar, al mismo tiempo, las regularidades objetivas y el proceso de interiorización de la objetividad con arreglo al cual se constituyen los principios trasindividuales e inconscientes de (di)visión que los agentes incorporan a sus prácticas” (Wacquant y Bourdieu, 1995: 21).


No hay comentarios:

Publicar un comentario