miércoles, 15 de mayo de 2013

EL MODEL DE PROPAGANDA DELS MITJANS. ELS FILTRES Noam Chomsky ( part 2 )

3.- [...] la dependencia de los medios de la información proporcionada por el gobierno, las empresas y los «expertos », información, por lo demás, imanciada y aprobada por esos proveedores principales y por otros agentes del poder [...] [1]

El tercer filtre es basa en el subministrament de notícies als mitjans de comunicació. Bàsicament, el model de propaganda funciona mitjançant la informació generada per les administracions públiques, les institucions burocràtiques i les corporacions (de fet, la classe empresarial és l'única que pot produir informació i propaganda al mateix nivell que l'estat, i es plasma en les seves enormes inversions en publicitat política i relacions públiques). Així, a través de la manipulació dels mitjans es manipula al públic i la informació que aquests reben.  [...] De acuerdo con esta fórmula, durante los años setenta y a principios de los ochenta se creó una retahíla de instituciones y se reactivaron las ya existentes con el fin de dar publicidad a los puntos de vista empresariales.  [...]  La financiación empresarial y la clara finalidad ideológica de este esfuerzo no ha tenido un efecto perceptible sobre la credibilidad de estos intelectuales, sino que, por el contrario, la financiación y la promoción de sus ideas les ha catapultado a la prensa [...] [2]4.- [...] las «contramedidas» y correctivos diversos como método para disciplinar a los medios de  comunicación,  [...] [3]

Els governs i les grans empreses tenen una gran capacitat de pressió sobre els mitjans i el que aquests publiquen a causa de la gran influència financera i econòmica que tenen. Els representants d'aquests mitjans, els periodistes, són persones amb una ideologia pròpia, aunque en la majoria dels casos (per no dir en tots) queda supeditada a la linea ideologia de l'editorial a la qual pertanyin ja que si se surten de l'establert, normalment,  se'ls acomiada.

5)  [...] «anticomunismo» como religión nacional y mecanismo de control [...][4]

Conceptualment obsolet pels esdeveniments posteriors (desestructuració de la URSS, obertura a Occident, tractats i pactes URSS/EUA, etc.) segueix vigent la seva operativa propagandística centrada en la “regla de la simplificació i de l'enemic únic” (tècnica de propaganda, basada en el control total i el servilisme de la premsa, a través, per exemple, de l'existència de diferents mitjans per donar la sensació de que existeixen diferents fonts. El model de Chomsky i Herman gira sobre la mateixa noció ) pot extrapolar-se fàcilment a casos com el de la guerra del Golf (el pas del temps ha substituït l’anticomunisme per l’antiterrorisme internacional).

Cadascun d'aquests elements actua com a “filtre” pel qual cada notícia ha de, en teoria, passar des de la seva recepció en la redacció fins a la seva posterior publicació en el mitjà; de vegades, la utilització d'aquests filtres és tan natural que el redactor creu sincerament estar realitzant el seu treball amb el rigor i l'objectivitat necessàries sense adonar-se que el seu criteri sobre la selecció de notícies ja està esbiaixat per interessos aliens als de la informació.

D'aquesta forma la realitat i les informacions es dicotomitzen en funció de les campanyes de propaganda i descrèdit iniciades pel govern o per una altra empresa de comunicació cap a un altre govern o un altre mitjà. Casos com el [...] de la campaña gubernamental estadounidense contra el gobierno de Nicaragua  o el iniciado por el Reader´s Digest junto con la cadena de televisión NBC  y el archiconocido y prestigioso New York Times para publicitar los crímenes de Pol Pot  y el presunto complot soviético para asesinar al Papa [...] [5] són ilustratius. De vegades, fins i tot s'emprenien campanyes de propaganda i descrèdit per part de la unió entre govern i mitjà de comunicació. Atès que totes elles precisen la infraestructura i credibilitat dels mitjans no sembla molt complicat suposar a quins interessos prioritaris obeïen aquestes campanyes, doncs gairebé totes eren d'una única adreça, no obstant això, el complicat i ben trenat sistema de filtres establert en la premsa nord-americana permetia el total anonimat dels veritables interessos que les motivaven.


Entrevista a Edward S.Herman, autor junto a Noam Chomsky del libro “Los guardianes de la libertad”. Herman explica la economía política de las corporaciones mediáticas y el “modelo de propaganda” que guía su conducta.  
Entrevista a Noam Chomsky[1] Chomsky,N.;Herman, Edward.(1990) Los guardianes de la libertad. Material UOC.p. 22
[2] Ibídem p. 59/60
[3] Ibídem p. 22
[4] Ibídem p. 22
[5] Ibídem p. 76

No hay comentarios:

Publicar un comentario