lunes, 20 de mayo de 2013

FREDRIC JAMESON EL GIR CULTURAL

[…] El problema del posmodernismo  -para empezar, si realmente existe […] o si, al contrario, se trata de una mistificación- es a la vez estético y político […] [1]

Aquest llibre, estudia les relacions entre el desenvolupament del capitalisme i la producció cultural, establint una estreta relació entre economia i cultura. Jameson entén a la postmodernitat com el període històric després de les transformacions en la manera de producció capitalista després de la Segona Guerra Mundial.

Una de les qüestions centrals en la teoria postmoderna, és la crítica a la pràctica estètica postmoderna, a través del concepte de pastiche [2] . Utilitza aquest terme, que prové de les arts visuals, per caracteritzar al posmodernisme. La postmodernitat que aquest autor ve desenvolupar-se és l'associada a la societat de consum i el capitalisme, en la qual l'experimentació artística és incorporada a la lògica capitalista, en la producció de mercaderies.


Es considera que 1970 representa el període transicional clau ja que és quan l'estètica de l'alt modernisme, va cap a l'expressionisme abstracte, i es converteix en “l’establishment”, dominant els museus i les xarxes d'art, per la qual cosa una nova generació de poetes, pintors i músics inicien un moviment de ruptura.  La mort de l'estètica del sublim en la postmodernitat, com la lògica cultural de la societat de consum, comporta en la teoria de Jameson una mutació en l'àmbit de la cultura originada per una fusió entre l’alta cultura i la cultura de masses.  Aquest procés és la progressiva mercantilització de la cultura o la transformació de l'econòmic en una varietat de formes culturals, fenomen íntimament relacionat amb un altre procés, el del domini de la imatge en la societat postmoderna, que ha estat denominat també com “la societat de l'espectacle”. 

D'aquesta manera, d'acord amb Jameson, es configura el posmodernismo cultural, que la seva màxima és “Aprendre de Las Vegas” [3], amb una fascinació pel kitsch,[4]  els motels i la publicitat i la cultura de Reader´s *Digest. [5] Per Jameson, l'obra d'Andy Warhol és fonamental per a la comprensió d'aquesta etapa cultural del capitalisme, ja que aquesta gira entorn de la mercantilització i la cultura pop.

Tant des d'un punt material buit convertit en mercaderia, com la fragmentació del temps en sèries de presents perpetus, [6]  la societat adquireix matisos unidimensionals (tal com va descriure Marcuse) però ara amb una profunditat que en època del filòsof alemany no era tan absoluta. La qüestió més interessant i preocupant és com crear resistència amb un art que recrea, assumeix, i perllonga la lògica del consumisme capitalista al que en principi hauria de plantar cara.  Aquest gir postmodern pot ser captat des de quatre posicions [7] polítiques que Jameson es complau en mostrar. Aquesta classificació passarà a dues divisions: la negació del fenomen postmodern o la seva acceptació. I dins de cadascuna d'elles l'actitud proposmoderna o antimoderna [8] . No s’ha d’explicar el que ja esmenta Jameson, però sí de recórrer les quatre subdivisions per intentar cercar en elles i treure a relluir arguments que ens ajudin a comprendre el postmodern. La visió proposmoderniste/antimodernista esdevé principalment de creacions literàries antiburgeses.[9] Enfront d'ella s'alça, adoptant una teoria dels valors presumiblement modernista, la seva postura opositora: una mentalitat que accepta el postmodern però que subsisteix en ella alguna cosa de l’espirit del modern. 

El cas de Kramer [10] suposa una lectura promodernista conservadora. El cas de Habermas serà no obstant això tot el contrari [11]. Respecte al pensador de Frankfurt, Jameson justifica la seva actitud al·legant que a Alemanya existeix encara certa creença en el poder subversiu de l'alt modernisme. El cas de Lyotard [12] és diferent ja que les posicions estètiques no poden avaluar-se de manera adequada atès que qui les informa corresponen a un sistema més allà del capitalisme clàssic  [...]  Ambas posiciones previas – antimoderno/proposmoderno y premoderno/antiposmoderno – se caracterizan por la aceptación del nuevo término, que equivale a un acuerdo sobre la naturaleza fundamental de cierta ruptura decisiva entre los momentos moderno y posmoderno, independientemente de la evaluación que se haga de estos. Quedan, sin embargo, dos últimas posibilidades lógicas, que dependen del repudio de cualquier concepción de dicha ruptura històrica [...] [13]

Lyotard a través del seu llibre La condició postmoderna expressa una anàlisi de la realitat de la cultura actual com a expressió de l'anàlisi del progrés. Sosté que el desenvolupament econòmic de les societats postindustrials fa que en l'àmbit de la cultura es cree un nou paradigma cultural, on cauen des d'un punt de vista relativista, totes les grans cosmovisions per les quals l'home occidental ha viscut. Totes aquestes cosmovisions, segons el seu autor han fracassat. Enfront de Lyotard i amb ell Tafuri [14] [...] figuras explícitamente políticas con un compromiso franco con los valores de una tradición revolucionaria anterior [...] [15]  exemplifica el cas contrari esquerrà ja que està proper a la Dialèctica de la Il·lustració més pessimista, en la qual solament distingeix el vessant instrumentalitzadora de la raó. Jameson negant el postmodern, alguna cosa que és possible, es nega el realisme de les campanyes polítiques, implicant, per contra, una passivitat pessimista […]El asunto es que estamos dentro de la cultura del posmo­dernismo a tal extremo que su repudio facilista es tan imposible co­mo complaciente y corrupta es cualquier celebración igualmente facilista de ella[…] [16]

Bibliografia i webgrafia

Marcuse, H.(2009) El hombre unidimensional Edit. Ariel. Barcelona citado en http://saber.ucv.ve/xmlui/bitstream/123456789/1152/1/HERBER%20MARCUSE%20EN%20TORNO%20A%20LA-.pdf
Habermas, J. (2008) El discurso filosófico de la modernidad. Edit. Kataz. Madrid. Traducción Jimdenez Redondo, I. En línia: http://es.scribd.com/doc/17038404/Jurgen-Habermas-El-discurso-filosofico-de-la-modernidad-fragmento
Lyotard, J.F.(1998)   La condición postmoderna. Edit[1] Jameson, F. (1998)  El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo (1983-1998) Edit. Manantial. Argentina. Material UOC pags. (38-53)  p.38

[2] El pastiche es una técnica utilizada en literatura y otras artes, consistente en imitar abiertamente diversos textos, estilos o autores, y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente. Algunas veces se hace de manera paródica pero en general suele hacerse de forma respetuosa. El término procede del francés que a su vez lo tomó del italiano pasticcio, y en su origen se refería a las imitaciones de obras pictóricas tan bien hechas que podían pasar por auténticas.  En línia: http://es.wikipedia.org/wiki/Pastiche

[3] Robert Venturi, (1972) , Learning from Las Vegas,Este libro  iniciaría al mundo de la alta cultura en la noción que con el tiempo se llegaría a conocer como arquitectura posmodernista.

[4] Kitsch és un terme que s'ha utilitzat per classificar un tipus d'art que és considerat una còpia inferior d'un estil existent. El terme també s'utilitza més balderament referint-se a qualsevol art que és pretensiós o que cau en el mal gust i la lletjor, i també a elements produïts comercialment que es consideren vulgars volent ser art. En llinea: http://ca.wikipedia.org/wiki/Kitsch

[5] La política de la revista hace especial hincapié en la universalidad de los artículos publicados y siempre se ha preocupado de no ser percibida como un producto cultural agresivo. Cada país donde se publica adapta los contenidos a su peculiar cultura cambiando unidades de medida, instituciones estadounidenses por otras nacionales (por ejemplo, la sección originalmente titulada «Life In This United States» se titula en castellano «Así es la vida. Esto se extiende a la publicidad de la revista, gestionada en cada país de manera también independiente. En línia: http://es.wikipedia.org/wiki/Reader's_Digest
[6] Ibídem p. 38
[7] Ibídem.  p.40
[8] Ibídem p. 41
[9] Ibídem p. 42
[10] Ibídem. p.42
[11] Ibídem p. 43
[12] Ibídem. p.46
[13] Ibídem. p.45
[14] Ibídem p. 46
[15] Ibídem p. 47
[16] Ibídem. p.49

No hay comentarios:

Publicar un comentario