sábado, 23 de marzo de 2013

Algunes funciones socials en els mitjans de comunicació


D'acord pel plantejat per sociòlegs Lazarsfeld i Merton, els mitjans de comunicació massiva compleixen certes característiques i exerceixen determinades funcions en la societat.  Anys després que fessin els seus estudis sobre els “mass-media” va sorgir un altre mitjà: Internet, el qual, a pesar de no estar considerat per aquests autors, compleix algunes de les característiques que van considerar. Una de les diferències és la globalitat que aconsegueix així com que està a la disposició de més persones. En els mitjans de comunicació convencionals només un selecte grup de persones apareix en ells, ja sigui que els triïn per la seva aparença física, el seu carisma, la seva veu, personalitat o fins i tot per la seva postura política o religiosa. Robert K. Merton i Paul F. Lazarsfeld propugnen que els mitjans massius de comunicaci6n serveixen moltes funcions socials que mereixen ser objecte d'una sostinguda investigació. D'aquestes funcions, tenim ocasió d'advertir només tres : la funció conferidora de status [1]  Els mitjans de comunicació confereixen categoria a persones, organitzacions i moviments socials a els qui apareixen o mereixen un esment en aquest mitjans. Aquesta funció atorgadora de status entra doncs en l'acció social organitzada legitimant polítiques, persones i grups selectes que reben el suport dels “mass-media”. La funció d'imposició de normes socials [2] amb un doble vessant d'una banda, els mitjans de comunicació exposen situacions i els valors que incorporen aquestes situacions se'ls pot donar un caràcter normatiu i una altra aquesta capacitat de socialització pot aconseguir una autoritat impositiva. Un exemple ho tenim en el tem de la violència domèstica que arrel de la publicació dels malstrtaments de les dones a mans de les seves parelles en els mitjans de comunicació es va produir un canvi a l’opinió pública i a les institucions, per això els mitjans de comunicació cofirmen les normes socials en la mesura que donen publicitat a les conductes desviades de la societat i la Disfunció narcotitzant  [3]    que fa referència a l’apatia de les masses (la preocupació per la realitat no vol dir participar en aquesta) que per la seva falta d’inèrcia i la seva passivitat en l'adquisició de coneixements suposen un obstacle pel correcte funcionament democràtic ja que es pot arribar a pensar que, degut a aquest efecte narcotitzant, el que es transmès pel mitjà de comunicació és l’únic que passa en el mon i això no és així.[1]   […]  Los medios  de comunicación de masas dan prestigio y aumentan la autoridad de los individuos y de los grupos, legitimando su statuts […]  Robert K. Merton, Paul F. Lazarsfeld. Los medios de comunicación de masas, el gustro popular y la acción social organitzada. pag. 238     
[2] […] Esta función –que  consiste en dar a conocer, en exponer públicamente las siutuacines-, se ha institucionalizado a través de los medios de comunicación de masas […] A veces los mediois de comunicación de masas pueden organizar su acción publicitaria originando una bverdadera cruzada […] pag. 241
[3] […] Los medios de comunicación para las masas pueden incluirse entre los narcóticos sociales más directos y eficaces […] pag. 244

No hay comentarios:

Publicar un comentario