jueves, 21 de marzo de 2013

Wert cree que "hay una percepción social exagerada" de la corrupción


LA VANGUARDIA 18.03.2013

El ministro asegura que el Gobierno está preocupado por la creciente "proliferación de sentimientos antipolíticos"CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ (C.E.O.)
Baròmetre d’Opinió Política   23a JoRnada 2012   REO núm. 705   Data 8 de novembre de 2012


1. En la seva opinió, quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?

Atur i precarietat laboral 1553                                       62,1
Funcionament de l'economia 1218                               48,7
Insatisfacció amb la política 584                                    23,4
Relacions Catalunya-Espanya 562                               22,5
Sistema de finançament de Catalunya 419                 16,8

2. Quin d'aquests problemes considera que és el més important?

Atur i precarietat laboral 1028                                       41,6
Funcionament de l'economia 569                                 23,0
Insatisfacció amb la política 242                                     9,8
Sistema de finançament de Catalunya  190                  7,7
Relacions Catalunya-Espanya 188                                 7,6
Millorar polítiques socials 44                                            1,8

3. Quin partit polític creu que pot donar una millor resposta a aquest problema?

PPC 48                                                                    2,0
CiU 324                                                                 13,6
ERC 81                                                                    3,4
PSC 104                                                                  4,4
ICV - EUiA 78                                                          3,3
C’s 8                                                                         0,3
SI 13                                                                         0,5
Altres partits 39                                                       1,7
Tots 26                                                                     1,1
Cap 1129                                                               47,6
No ho sap 468                                                       19,7

9., com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta?

[1] Molt bona 45                                                        1,8
[2] Bona 580                                                             23,2
[3] Ni bona ni dolenta 201                                           8,0
[4] Dolenta 1113                                                       44,5
[5] Molt dolenta 403                                                   16,1

18. Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia?
 [1] Molt satisfet/a 37                                                1,5
[2] Bastant satisfet/a 423                                       16,9
[3] Poc satisfet/a 1358                                           54,3
[4] Gens satisfet/a 602                                           24,1

19a. Està més aviat d'acord o més aviat en desacord amb les següents afirmacions? "Crec que els polítics tenen en compte el que pensa la gent".

Més aviat d'acord 448                                                17,9
Més aviat en desacord 1992                                     79,7                                       
No ho sap 47                                                                  1,9
No contesta

19b. "Els polítics només busquen el benefici propi".

Més aviat d'acord 1968                                              78,7
Més aviat en desacord 448                                       17,9
No ho sap 56                                                                 2,3
No contesta 27                                                              1,1

19c. "La gent del carrer pot influir en el que fan els polítics".

Més aviat d'acord 1139                                              45,5
Més aviat en desacord 1300                                     52,0
No ho sap 54                                                                  2,2
No contesta 7                                                                 0,3

20B. A continuació li llegiré una sèrie d'institucions. Posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen cadascuna d'elles en una escala del 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança         Els partits polítics.

[0] Cap confiança 450                                         18,0
[1] 126                                                                     5,1
[2] 234                                                                     9,4
[3] 352                                                                   14,1
[4] 424                                                                   17,0
[5] 517                                                                   20,7
[6] 210                                                                     8,4
[7] 107                                                                     4,3
[8] 31                                                                        1,2
[9] 2                                                                           0,1
[10] Molta confiança 4                                            0,2

No hay comentarios:

Publicar un comentario