jueves, 7 de marzo de 2013

Mitjans de manipulació?Els mitjans de comunicació  haurien de basar-se en l'objectivitat. Però a l'hora de difondre un contingut o notícia, no sembla  importar-los la seva funció social i es deixen arrossegar deixant-se portar pel sensacionalisme i la subjectivitat (pot ser imposada). 

Els mitjans, s'utilitzen per controlar l'opinió pública sota la perspectiva que estan subordinats als poders polítics i econòmics que els manipulen en pro dels seus interessos.  Com ho fan? doncs,  tenint en compte que entre  els  imperis     mediàtics 
(Murdoch, Berlusconi, Bertelsman... ) més les agències (Reuters a Anglaterra, France-Presse a França i a EUA l’Associated Press i l’United Press International) controlen gairebè un alt porcentatge de les noticies que es produeixen al món i de quina forma es transmeten,  es fàcil d'endevinar.El poder, la propietat dels mitjans de comunicació, és fonamental per aquests grups de poder, perquè a traves d'aquests mitjans es tradueix a les masses una ideologia o unes idees determinades. Sembla que hi hagi una màxima que digui “Lo que no se sap, no passa  i del que no s'escriu o parla, no existeix”. I si es parla o escriu es pot, si interessa utilitzar una doble connotació, utilitzant expressions com a “forces de pau”, “danys col·laterals”,... que fan sentir que la realitat sigui “manipulada” envers uns interessos determinats (siguin polítics, economics, socials,...). Mentre els professionals de qualsevol mitjà (tv, premsa, ràdio,..) necessitin d'un sou per viure, han d'estar subjectes a la disciplina (ideologia) de l'empresa que els manté i per tant la subjectivitat de l’individu que fa o dona la noticia, queda relegada a “l’objectivitat” d’aquest grups.

No hay comentarios:

Publicar un comentario