viernes, 5 de abril de 2013

Habermas i l'esfera publica


Per a Habermas l'esfera pública ha estat ( i possiblement està) en poder dels mitjans de comunicació de masses. Segons l'autor alemany, la discussió pública a través de la qual s'arriba a un consens per a la solució dels conflictes socials, quan es tracta d'un públic molt ampli, requereix de mitjans precisos de transferència i influència: periòdics, revistes, ràdio i televisió, i aquests, són avui els mitjans de l'espai públic. Així doncs aquest espai públic es presenta com el lloc de sorgiment de l'opinió pública que pot ser manipulada i deformada, però que constitueix l'eix de cohesió social, de la construcció i legitimació política1.


Castells (2010)2 ha descrit com els mitjans s'han convertit en el lloc des del qual el poder polític i econòmic desplega les seves estratègies. Herman i McChesney 3 argumenten que la majoria de redaccions periodístiques estan en mans de grans grups econòmics pels quals ni el paper democratitzador ni el servei públic són una prioritat. D'aquesta forma arribem a una situació en la qual l'espai públic en el que se suposa també intervenen els ciutadans, en estar intervingut pels mitjans de comunicació, deixa de ser tal per convertir-se en un espai mediàtic. 

L'Esfera Pública, l'espai públic estructurat en virtut dels mitjans de comunicació, ha de corregir un desequilibri que, segons il·lustren els autors esmentats (entre molts altres) afavoreix a les elits. Des d'aquesta perspectiva observem que existeixen dos tipus de mitjans amb important potencial per contribuir a tal repte: els nous mitjans alternatius o de periodisme ciutadà que Internet ha fet possibles, i els mitjans de radiotelevisió públics, que ara també ofereixen serveis a la Xarxa. (Internet és un mitjà ràpid i eficaç  a causa de la seva naturalesa interactiva i a la facilitat per a la transmissió de dades però no és la solució a tota la problemàtica)

Per això, la noció d'Esfera Pública ocupa un lloc destacat, és un concepte ideal contra el qual mesurar la qualitat de l'exercici democràtic i la influència dels mitjans de comunicació a cada moment i lloc.

Bibliografia:

1  Boladeras Cucurella, Margarita, 2001, “La opinión pública en Habermas”, en Cuadernos de Comunicación y Cultura nº26,

2 Castells, M. (2009) Comunicación y poder. Edit. Alianza. Baracelona


Habermas, J. (1962) Historia y crítica de la opinión pública. Edit. Gustavo Gili. Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario