domingo, 14 de abril de 2013

Industria Cultural Adorno i Horkheiner 1ª. part


El consumidor no es soberano , como la industria cultural desearia hacer creer, no es su sujeto sino su objeto”.  [Adorno 1967:citado por Wolf, 1994: pàg. 95]


El terme indústria cultural es refereix a aquelles indústries que combinen la creació, producció i comercialització de continguts creatius que siguin intangibles i de naturalesa cultural.  Aquests continguts poden prendre la forma d'un ben o servei. Les indústries culturals inclouen generalment els sectors editorial, multimèdia, audiovisual, disseny, artesania,...  

El terme indústria creativa suposa un conjunt més ampli d'activitats que inclou a les indústries culturals més tota producció artística o cultural, ja siguin espectacles o béns produïts individualment. Les indústries creatives són aquelles en les quals el producte o servei conté un element artístic o creatiu substancial i inclou sectors com l'arquitectura i publicitat.


Adorno i HorKheimer elaboren el concepte d'indústria cultural per analitzar la producció social dels béns culturals com mercaderies. En l'era de la indústria cultural l'individu ja no decideix de forma unilateral, ja que la indústria cultural produeix i organitza les necessitats del consumidor. D'aquesta manera, el primer component consisteix en el fet que aquesta totalitza al seu públic i ho exposa a una promesa permanentment repetida i contínuament insatisfeta: «La industria cultural defrauda continuamente a sus consumidores respecto de aquello que continuamente les promete».[1]

Els mitjans de comunicació  (cinema, ràdio, televisió,premsa,...) tenen una capacitat il·limitada per manipular als receptors, per la qual cosa tota possibilitat emancipadora de la ciència i la tècnica acaba estant al servei de la reproducció d'un sistema de dominació on l'individu no té res a dir.Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos”.[2] ja que  sovint les mateixes mans d’ells qui controlen el poder polític en les nostres societats, serveixen, amb la potent mediació de la tecnologia, per dissenyar un sistema invasiu sobre els individus.

Para Adorno i Horkheimer els productes de la indústria cultural estan constituïts de tal forma que impedeixen qualsevol tipus de capacitat imaginativa, de fantasia o qualsevol altre tipus de pensar actiu per part de l'espectador “Reducidos a material estadístico, los consumidores son distribuidos sobre el mapa geográfico [...] en grupos según ingresos, en campos rojos, verdes y azules” [3][1] Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung Philosophische Fragmente, Amsterdam, 1947. Trad. Esp.:  Max Horkheimer y Theodor W. Adorno Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, trad. por Juan José Sánchez, Madrid, Trotta, 1994, p. 184.
[2] Ibidem, p. 165
[3] Ibidem, p. 168.

No hay comentarios:

Publicar un comentario