lunes, 15 de abril de 2013

La investigación de la comunicación de masas M. Wolf Teoria crítica 1a. parte


L'inici del que es va denominar com a “societat de masses” va provocar i provoca discussions i debats entorn del paper que compleixen els mitjans massius en una societat. M. Wolf destaca [...] Las masas además se componen de personas que no se conocen, espacialmente separadas unas de otras, con escasas o ninguna posibilidad de interactuar Finalmente, las masas carecen de tradiciones, reglas de comportamiento, leadership y estructura organitzativa [...] [1]  Per a Wolf aquest aïllament físic de l'individu en la massa és el que explica en gran parteix la convicció manipuladora que dipositava tant la teoria hipodèrmica com la teoria critica en els mitjans


En aquest sentit, la propaganda de masses durant el nazisme i els períodes bèl·lics semblaven ratificar aquests models cognoscitius que després començaran a necessitar ser repensats en el que va formar part dels primers estudis sobre la comunicació de masses que va realitzar a Estats Units la Mass Communication Research. D'altra banda, però també en el que pertany a aquesta primera etapa s'assenyalarà que la teoria crítica representa l'advocat del diable de la  Communication Research. [2]  Per començar, els teòrics de l'Escola de Frankfurt, consideren que tota ciència social que es redueix a mera tècnica d'anàlisi, de recollida, de classificació de les dades “objectives” es nega la possibilitat de debò, ja que programàticament ignora les pròpies mediacions socials [3].

Entre les aportacions més significatives que realitzen els teòrics alemanys es destaca [...] la posibilidad de abordar las nuevas temáticas que recogen las dinámicas propias de la Sociedad de la época, como por ejemplo el autoritarismo, la industria cultural y la transformación de los conflictos sociales en las sociedades industrializadas [...] [4].

Malgrat constituir dos paradigmes oposats, ambdues visions coincidien en el poder que atorgaven als mitjans massius de comunicació per imposar els seus missatges. Després de la crítica i comprensió que la comunicació és més complexa, la recerca de la comunicació tendirà a obrir-se cap a nous paradigmes.

Per a la teoria crítica l'estructura cultural i ideològica desenvolupada en forma d'una "indústria cultural" -en la qual s'inclouen als mitjans amb un paper rellevant en la producció i distribució de símbols- compleix la funció de manipular a la societat -consumidora d'aquesta indústria- dirigint i disciplinant les seves necessitats i el seu consum cultural. En la majoria dels mass-media, el camp especialitzat ho constitueix el gènere, element principal del caràcter d'experiència intervinguda que posseeix la televisió. Segons Mauro Wolf els gèneres es defineixen com  [...] sistemas de reglas a los cuales se hace referencia (implicita o explicita) para realilzar procesos comunicativos ya sea desde el punto de vista de la producción o del de la recepción [...] [5]

Per al perceptor de la televisió, el gènere funciona com un senyal que li permet anticipar les característiques del contingut que va a presenciar i el tipus d'experiència en la qual estarà immers. Fent una comparació el genero actua com ho fa la marca en els productes manufacturats, és a dir, informant de certes propietats a un consumidor potencial. En el context de la teoria crítica s'assenyalava la importància que té el gènere dins del consum televisiu perquè defineix [...] el modelo compartamental del espectador antes de que éste se cuestione ningun contenido específico, determinando por tanto en amplia medida la forma en la que será percibido cualquier contenido específico [...] [6][1] 1Wolf, M.; (1987) La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectives. Edit. Paidos.

[2] Ib. p. 90

[3] Ib. p. 92

[4] Ib. p. 92

[5] Wolf, M.;(1984) Generos y televisión en Revista Analisis 9 Barcelona pag. 46-47

[6] 6 Adorno Theodor “Televisión and the pattems of mass culture”. Citado en Wolf, Mauro: la investigación de la comunicación de masas. pag. 101-102  No hay comentarios:

Publicar un comentario